Thomas BENTLEY (1697-1770)

Thomas BENTLEY (1697-1770). Born 1697. Died 1770, Crowburrow.