See also

Emma FAIRCLOUGH (1876- )

Emma FAIRCLOUGH (1876- ). Born 1876.

John FAIRCLOUGH (1844- ). Born 1844. Marr Mary SMITH 1871.

Mary SMITH (1848- ). Born 1848.

John SMITH (1785- ). Born 1785. Marr Mary HOLLAND 1823.

Mary HOLLAND (1805- ). Born 1805.

William HOLLAND (1772- ). Born 1772. Marr Elizabeth (Betty) DUTTON 1792.

James HOLLAND (1742- ). Born 1742. Marr Anne STATHAM 1776.

James HOLLAND (1720- ). Born 1720.

Anne STATHAM (1745- ). Born 1745.

Elizabeth (Betty) DUTTON (1774- ). Born 1774.

George DUTTON (1750- ). Born 1750. Marr Mary YOXALL 1770.

Mary YOXALL (1750- ). Born 1750.