Jane MYATT (1727-1785)

Jane MYATT (1727-1785). Born 1727. Marr Hugh MARE 1750, Horton Parish Church. Died 1785, White Chimneys Horton. Buried 1785, Horton Parish Church.